امروز صبح به مناسبت آغاز دهمین سال فعالیت خانه عکاسان ایران احمد ناطقی به ارایه گزارش از فعالیتهای ده ساله خانه پرداخت و به پرسش های حاضران پاسخ گفت. مشروح این جلسه به همراه گزارش اجمالی از فعالیت ۱۰ سال خانه عکاسان را در بخش های بعدی خواهید خواند.

natage.jpg

گزارش سایت کار گاه از این نشست