بنیاد آفرینشهای هنری نیاوران از ۲۴ شهریور، با همکاری بخش فرهنگی سفارت آلمان نمایشگاهی از عکاسی تجربی آلمان طی دهه بیست میلادی برگزار نموده است. این نمایشگاه شامل ۱۲۴ عکس از ۴۰ هنرمند مجموعه باوهاوس (مرکز فرهنگ سازی آلمان)است.
مدرسه عالی هنری باوهاوس در سال ۱۹۱۹ توسط « والترگروپیوس» تاسیس شد و کار خود را با هدف اینکه بنای آینده می‌بایست پیوندی باشد از تمامی هنرها در یک آزادی آرمانی، آغاز نمود. پرسپکتیو و کمپوزوسیون‌های تجربی، دیدگاه عینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگری جدیدی را منعکس می‌کنند که به « نماد باوهاس» تبدیل شده‌اند.
در این نمایشگاه آثار گمنام‌ در کنار آثار مشهور گردآوری شده‌اند تا گستردگی، تراکم هنری و استفاده‌های مختلف از رسانه عکاسی، که از وی‍ژگیهای بارز عکاسی باوهاوس است، نشان داده شود.
این نمایشگاه تا ۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.
ساعات بازدید: ۲۰-۱۰ روزهای تعطیل: ۲۰-۱۴