بنا بر اعلام دبیرخانه جایزه کاوه گلستان مراسم اهداء جوایز این مسابقه روز شنبه ۱۱ / ۷ / ۱۳۸۳ازساعت ۵ تا ۸ بعد از ظهر در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.