همانطور که مطلع هستید در زمان برگزاری جشن خانه عکاسان ایران سایت خانه عکاسان با ظاهری جدید و امکانات مناسب افتتاح شد.

با هماهنگی دوستان خوبمان در سایت خانه عکاسان معرفی این سایت را به تکمیل و رفع نقص احتمالی موکول کردیم که ظاهرا” این امور انجام شده پس نگاهی داشته باشید به سایت جدید خانه عکاسان ایران.