ORDALIE عنوان نمایشگاهی از عکسهای علیرضا ملک جعفریان است که تا پانزده مهرماه در نگارخانه هنر دایر خواهد بود. ORDALIE اصطلاحی قرون وسطایی است و به معنی دالانی از آتش یا آب داغ بوده که متهمان را از آن عبور می‌دادند تا برحق یا باطل بودنشان اثبات شود(همانند داستان ابراهیم(ع) و سیاوش در اساطیر ایران).
ملک جعفریان این نمایشگاه را حاصل یک الهام و تجربه لابراتواری در زمان نمایشگاه کلاغهای خود می‌داند و از نظر تکنیکی توضیح می‌دهد که تصاویر از دالانی بین نگاتیو – پزتیو در زمان ظهور عبور داده شده‌اند.ساختار کلی نمایشگاه حالتی از توهم و رویا دارد و با سو‍ژه یک عروس مرده، تداعی پرشی که در خواب و رویا اتفاق می‌افتد را تداعی می‌کند.
نگارخانه هنر.خیابان استاد نجات‌الهی(ویلا).نبش ورشو