عکس های مراسم اهداء اولین جایزه عکاسی مطبوعاتی کاوه گلستان