در روز چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۸۳ نمایشگاه عکس فریدون آو با عناوین « در خطر انقراض» و « ایرانی ها و غروب آفتاب » در گالری راه ابریشم افتتاح می شود. این نمایشگاه در روز افتتاح از ساعت ۱۷ تا ۳۰/۲۰ آماده بازدید علاقه مندان است .
بازدید : ۷ تا ۲۵ آبان ۱۳۸۳
شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۱ تا ۱۹
پنج شنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۹