مطلع شدیم پدر محسن راستانی،عکاس مطبوعاتی و جنگ بدرود حیات گفتِ. با عرض تسلیت به محسن راستانی و خانواده محترم ایشان آمرزش روح آن مرحوم و صبر و آرامش بازماندگان را از خداوند متعال خواستاریم. مراسم شب هفت در روز دو شنبه ۱۶ آذر ۱۳۸۳ از ساعت ۳۰/۳ تا ۳۰/۵ در مسجد النبی واقع در خیابان امیر آباد شمالی روبروی درب کوی دانشگاه برگزار می شود .