مهران مهاجر در نشست داوران دوسالانه عکس

از روز چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۳ نمایشگاه عکس مهران مهاجر با عنوان «بسته های مهاجر» در گالری راه ابریشم افتتاح می‎شود.

این نمایشگاه تا ۷ دی برپا خواهد بود.
افتتاح چهارشنبه : ۱۸ آذر ۱۳۸۳ از ساعت ۵ تا ۸/۳۰
بازدید: تا ۷ دی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۱ تا ۱۹ پنج شنبه ۱۶ تا ۱۹

درباره نمایشگاه «بسته های مهاجر»