از روز شنبه ۲۱ آذر نمایشگاه عکس های حسین بهرامی در کافه عکس برپاست . این نمایشگاه که به مدت ۲ دو هفته ادامه دارد. از ساعت ۹ صبح تا ۱۰ شب آماده بازدید علاقه مندان است.

کافه عکس.ابتدای میرداماد.مرکز خرید اسکان.زیر زمین. واحد۲۴

hosaine bahrami .jpg