آیا عکاسان پایتخت نشین از فعالیت های عکاسان شهر ستانی با خبرند ؟
در برخورد با عکاسان فعال شهرستانی با اعتراض و گلایه بسیاری از آنها در منعکس نشدن فعالیت ها و موفقیت هایشان مواجه می شویم. واقعیت هم همین هست. در کشور پهناور ایران تمام پتانسیل فعال عکاسی کشور در تهران جمع شده و کمتر بازتاب فعالیت های عکاسان شهرستانی شنیده می شود. سایت عکاسی در تلاش است با همکاری و همیاری عکاسان شهرستانی پوشش خبری ویژه ای را از وقایع عکاسی شهرستانها به انجام رساند. لذا از همه تشکل ها – انجمن ها و عکاسان فعال در مراکز استانها و شهر ستانها و روستاهای ایران دعوت می شود با ایجاد ارتباط فعال و مستمر با سایت عکاسی فعالیت های خود را از این طریق منعکس نمایند. همچنین سایت عکاسی آمادگی کامل دارد تا در راه اندازی سایت برای تشکل های عکاسی شهرستانها همکاری کند. از همه عکاسان ساکن در هر نقطه ایران عزیزمان دعوت می نماییم آدرس و تلفن تماس خود را برای ما ارسال نمایند تا بتوانیم با آنها در ارتباط باشیم. با تشکر