hassanghafari.jpg

از شنبه ۲۸ آذر ۱۳۸۳ نمایشگاه عکس حسن غفاری از ایلات و عشایر ایران : ارسباران ، شاهسون ، بویر احمد ، قشقایی، خمسه ، بختیاری با عنوان «پای خسته، صورت خندان» در عکسخانه شهر به نمایش در می آید. این نمایشگاه تا ۱۲ دی ادامه دارد.
ساعت بازدید: ۹ تا ۱۳ – 14 تا ۱۷
عکسخانه شهر. میدان هفت تیر. خیابان بهار شیراز . میدان بهار شیراز