نهم تا پانزدهم دی ماه ۸۳

تصاویری از فریدون اسماعیل زاده ، مسعود خدادادی مترجم زاده ، سورن سپانیان ، همایون راستان و حمید یعقوبی

مکان : تهران – پل سیدخندان – خیابان ارسباران – گالری شماره ۳ فرهنگسرای هنر
افتتاحیه : ساعت ۱۶ الی ۱۹ روز چهارشنبه نهم دی ماه ۸۳
زمان بازدید روزهای دیگر : ساعت ۹ الی ۱۹ روزهای دهم تا پانزدهم دی ماه ۸۳