فردا سه شنبه ۱۵ دی ۱۳۸۳ آخرین روز نمایشگاه جوانه ای بم در فرهنگسرای نیاوران است و از روز چهارشنبه نمایشگاه حج جمشید بایرامی در این فرهنگسرا برگزار خواهد شد و بلافاصله بعد از این نمایشگاه در روز ۳۰ دی مراسم افتتاح نمایشگاه عکس جایزه بزرگ هنر و نیایش برگزار می شود. در روزهای آتی درباره این نمایشگاه ها بیشتر خواهیم گفت.

خبر تکمیلی: جمشید بایرامی ار برپایی نمایشگاه حج در فرهنگسرای نیاوران به علت محدودیت زمانی منصرف شد. نمایشگاه جوانه های بم تا ۲۰ دی در محل نگارخانه فرهنگسرای نیاوران ادامه دارد. و افتتاح نمایشگاه عکس جایزه بزرگ هنر و نیایش در ۳۰ دی به قوت خود باقی است.