khak.jpg

از روز جمعه ۱۸ دی نمایشگاه عکس امید واقفی در گالری خاک برپاست. این نمایشگاه که تا ۲۵ دی ادامه خواهد داشت از ساعت ۵ تا ۹ بعد از ظهر برای بازدید علاقه مندان باز است.

گالری خاک.شریعتی.دو راهی قلهک.خیابان بصیری.کوچه ژیلا