دبیرخانه جایزه حهانی هنر و نیایش اسامی منتخبین و آمار آثار و راه یافتگان این جایزه را اعلام کرد. بنا بر اعلام دبیرخانه جایزه جهانی هنرونیایش ۱۷۹ عکس منتخب به این مسابقه راه یافته که از این تعداد ۱۰۱ عکس از ۷۹ عکاس ایرانی و ۷۸ عکس از ۳۹ عکاس خارجی است.
اسامی منتخبین ایرانی و تعداد آثار راه یافته به شرح زیر است.
B : سیاه و سفید
C : رنگی

ردیف نام عکاس تعداد عکسهای
انتخاب شده
ردیف نام عکاس تعداد عکسهای
انتخاب شده
۱ علیرضا جهانگرد نژاد B1 ۴۱ علی سراج همدانی C1
۲ مرتضی نیکو بذل C1 ۴۲ علی نیک رفتار C1
۳ حیدر رضایی C1 ۴۳ ناهید ذاکریان C1
۴ فریناز ذاکر B1 ۴۴ محمود السادات آل احمد C1
۵ محمد حسن صائمی B1 ۴۵ حاج حسین بهرامی B2
۶ امید صالحی C1B+1 ۴۶ سکینه جهانگردی پور B1
۷ رضا رمضانپور C1 ۴۷ علیرضا رحمانی B1
۸ مصطفی امامی C1 ۴۸ امیر علی جوادیان B1
۹ شهریار توکلی C1 ۴۹ جمشید بایرامی C3
۱۰ امیر کریمی C1 ۵۰ یداله عبدی C1
۱۱ علیرضا صادقی B1 ۵۱ احمد اسماعیل زاده C1
۱۲ الهام شاملو C1 ۵۲ فرهاد سلیمانی B1
۱۳ آذین زنجانی C4 ۵۳ حسن سربخشیان C4
۱۴ مرضیه خوانساری عتیق C2 ۵۴ علیرضا صوت اکبر B1
۱۵ مجید ناگهی B3 ۵۵ محمد علی صباغی قراجه B1
۱۶ مجتبی کوچکی B1 ۵۶ یوسف گرامی C1
۱۷ محمد تقی خوش خلق B1 ۵۷ اسماعیل داوری C1
۱۸ مهدی اشرفی ورزیده B1 ۵۸ مرضیه بهادر C2
۱۹ سید علی سیدی C1 ۵۹ ابوالفضل خامسی C1
۲۰ منصوره معتمدی C1 ۶۰ ساعد نیک ذات B1
۲۱ امین محمدی C1 ۶۱ محمد حسین حیدری C1
۲۲ مازیار معمار C1 ۶۲ محمود بدرفر C1
۲۳ هوشنگ رفیعی C1 ۶۳ یارتایاران C1
۲۴ منصور سید محمدی C1 ۶۴ محسن شاندیز C1
۲۵ آرمان استپانیان C5 ۶۵ حسین کریم زاده C1
۲۶ محمد علی غریقی B1 ۶۶ وحید ذوالقدر C1
۲۷ علیرضا عطاریانی C1 ۶۷ علیرضا مروانی C1
۲۸ هاشم جوادزاده C1 ۶۸ علی سلطانی تهرانی C1
۲۹ مریم فاطمی B1 ۶۹ علیرضا عباسی C1
۳۰ امیر رحیمیان کرمانشاهی B1 ۷۰ آذین ثمرمند C1
۳۱ امیر رستمی C2 ۷۱ محمد فرنود C1
۳۲ علی دقیق B1 ۷۲ محسن مهدی پور C1
۳۳ شهلا کاشانی C1 ۷۳ نوشین نجفی B1
۳۴ محمود ظهیرالدینی B1 ۷۴ گوهر دشتی B1
۳۵ لیلا قاسمی B1 ۷۵ محمود عبدالحسینی C1
۳۶ مهدی منعم C1 ۷۶ مجید سعیدی C2
۳۷ اسعد نقشبندی C1 ۷۷ سعید جانبزرگی C2
۳۸ محمد اسلامی راد C1+ B1 ۷۸ احسان رجبی C1
۳۹ فریدون قیصری پور B1 ۷۹ نادر داودی B1
۴۰ مسلم سلطان احمدی C1