aks3.jpg

سازمان زیبا سازی شهرداری تهران مدتی است در کنار عکسخانه شهر که تنها موزه عکاسی ایران است با کمال افتخار و اصرار تمام سعی در احداث سرویس های بهداشتی عمومی آن هم از نوع نسل نوین!!! دارد و ظاهرا” پی گیری های مسئول عکسخانه تا دفتر آقای شهردار هم بی نتیجه مانده و شهرداری در این شهر بزرگ هیچ مکان دیگری را به غیر از کنار عکسخانه برای احداث سرویس بهداشتی مناسب ندیده است . لازم بذکر است که در طراحی ساختمان عکسخانه شهر با قرار گرفتن یک دوربین قدیمی در مرکز عکسخانه روبروی درب مشرف به فضای سبز سابق همیشه تصویر پارک در صفحه تخت دوربین قابل مشاهده بود که با این اقدام سازمان زیبا سازی از این پس باید ورود و خروج به دستشویی را از این دوربین شاهد باشیم ! ظاهرا” جامعه عکاسی هم آنقدر مسایل مهم تر و اساسی تر دارد که تا به حال اعتراض جدی به این موضوع نداشته است. یقینا” اعتراض عکاسان به احداث سرویس بهداشتی در کنار عکسخانه شهر می تواند مانع از ادامه کار شود .

aks1.jpg

aks4.jpg

aks2.jpg