شیرانا شهبازی عکاس ایرانی – سوئیسی، چند روزی است به ایران آمده و چهارشنبه نمایشگاه عکس خود را در گالری راه ابریشم افتتاح خواهد کرد.

وی همچنین در ساعت ۳ روز پنج شنبه در خانه هنرمندان ایران نشستی با عنوان ?Interaction or Isolation خواهد داشت.

درباره او و کارهایش بیشتر بدانید.

افتتاح چهارشنبه:۳۰دی ۱۳۸۳ از ساعت ۵ تا ۸/۳۰

بازدید: تا ۱۹ بهمن شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۱ تا ۱۹ پنج شنبه ۱۶ تا ۱۹