assar2.jpg

افتتاحیه نمایشگاه عکس ، ویدیو ، اینستالیشن، صادق تیر افکن در روز جمعه ۲ بهمن ۱۳۸۳، از ساعت ۵ تا ۹ بعد از ظهر در گالری اثر برگزار می شود.
در مقدمه کاتالوگ این نمایشگاه آمده است:
از فرهنگی می آیم که مملو از تصاویر شگفت انگیز است . بر این باورم در حیطه هنرهای تجسمی، فرهنگ ما قابلیت بسیار دارد که هنوز آن طور که می باید به آن پرداخته نشده است.
کار هنری را با تآتر و سینما هنگامی که نوجوان بودم شروع کردم . بعد از مدتی دریافتم که فعالیت در این به چند لحاظ ( بودجه – امکانات – محدودیت های متعدد و … ) امکان پذیر نیست .
هنرهای تجسمی بستری ست که فارغ از دغدغه های معمول، کار هنری را می توان مستقلا تولید و به نمایش گذاشت .
نمایشگاه تا ۱۴ بهمن ماه ادامه خواهد داشت و از ساعت ۱۱ صبح تا ۸ شب آماده بازدید علاقه مندان است .
گالری اثر. خیابان ایرانشهر . خیابان برفروشان . شماره ۱۳ ( روبروی خانه هنرمندان )
جمعه ۹ بهمن گالری تعطیل است .