امروز با حضور نزدیک به ۷۰ نفر از اعضاء انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران جلسه مجمع عمومی این انجمن تشکیل شد در ابتدای جلسه از سوی انجمن از آقایان علی همتی ، مهدی میرزائی ، محمد نوروزی با اهداء لوح سپاس و هدیه ای بابت یک عمر تلاش در عرصه عکاسی مطبوعات تقدیر و تشکر شد. در ادامه کاووس صادقلو رئیس هئیت مدیره به تشریح مسائل و مشکلات انجمن پرداخت و مواردی از مسائل بین اعضاء و هئـیت مدیره مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . در پایان جهت انتخاب بازرسان و دو عضو هئیت مدیره رای گیری شد که علی آذرنیا کماری با ۵۵ رأی و محمود عبدالحسینی با ۳۶ رأی به عنوان عضو هئیت مدیره و غلامرضا حافظ و القرآن با۵۲ رأی و اصغر آزاد دل با ۴۷ رأی به عنوان بازرس از سوی اعضاء انتخاب شدند.