در طول برگزاری نمایشگاه جایزه جهانی هنر و نیایش چهره های سرشناسی از عکاسی ایران و جهان گرد هم آمدند تا به داوری آثار این جایزه بپردازند، همچنین شرکت کنندگان و برگزیدگان در این جایزه را عکاسان شاخص و مطرح جامعه عکاسی ایران و جهان تشکیل می داند. سعی ما بر این بود تا با همه برگزیدگان و داوران این جایزه گفتگویی داشته باشیم که متاسفانه موفق به انجام آن نشدیم.
ولی سه مصاحبه با خانم میشکت کریفا – آلفرد یعقوب زاده و کریس مالوژنسکی انجام شد که به ترتیب در روز های آتی منتشر می شود.

نام میشکت کریفا برای بسیاری از عکاسان و دوستداران این هنر در ایران آشناست. او با ۴۴ سال سن، تا امروز دبیری، سرپرستی هنری و مشاوره بسیاری از پروژه های فرهنگی – هنری بین المللی را به عهده داشته. کریفا ملیت فرانسوی – تونسی دارد و ادامه