شانزدهمین شماره فصلنامه عکسنامه با مطالب خواندنی و کیفیتی متفاوت منتشر شد. در این شماره که بر روی کاغذ گلاسه مات به چاپ رسیده مطالب: ملکه نائیی – برف خاطره ها – آثار پیوندی پسامدرن از نگاه مونتاژ آوانگارد – دوئین مارکز عکاسی که دوست داشت داستان بنویسد – تالیف تصویر – نایا هاتا کیاما – ژاکلین هاسینک – مجموعه توماس والنر – نگاه کردن به مرگ دیگران – مرامنامه روزنامه نگاران حرفه ای – عکاسان آذربایجان غربی و خبرها منتشر شده است. فعال شدن بخش آگهی های فصلنامه عکسنامه از دیگر نکات این شماره است.

axnameh16.jpg