به نظر شما سال ۱۳۸۳ برای عکاسی ایران چگونه سالی بود؟ سایت عکاسی آماده است تا دیدگاه های شما درباره رخدادها و وقایع عکاسی ایران در سالی که گذشت را منعکس نماید. نظرات و مطالب خود را از طریق ایمیل info@akkasee.com به دست ما برسانید.