امروز صبح خانواده و جمعی از دوستان و شاگردان کاوه گلستان به مناسبت دومین سالگرد درگذشت او بر مزارش گرد آمدند تا یاد و نام کاوه گلستان را گرامی دارند.

kaveh2.jpg

kaveh1.jpg

مادر کاوه به چه فکر می کند؟


عکس: آرش عاشوری نیا