بین الملل – از روز گذشته ۲۵ فروردین ۱۳۸۴ نمایشگاه “درختان در برف” از عباس کیارستمی در موزه Victoria & Albert لندن به نمایش گذاشته شده این نمایشگاه تا ۲۹ خرداد ادامه دارد همچنین از ۷ اردیبهشت تا ۳۰ اردیبهشت نمایشگاه دیگری از آثار کارگردان و عکاس صاحب نام و مطرح ایران در گالری Zelda Cheatle لندن برگزار خواهد شد. تعداد ی از عکسهای این مجموعه را می توان دراین سایت مشاهده کرد.

Kiarostam.jpg