روزنامه ایران – عباس عطار، عکاس (فوتوژورنالیست) – متولد سال ۱۳۲۳ خاش – دانش آموخته رشته مطبوعات و ارتباطات در انگلستان – عضو مهمترین آژانس عکس خبرى دنیا (مگنوم) – رئیس دوره اى (پرزیدنت) آژانس عکاسى مگنوم ۲۰۰۱-۱۹۹۸ – یکى از چهره هاى اصلى مکتب فوتوژورنالیسم ایران – از عکاسان مطرح وقایع انقلاب ۵۷ و حواشى آن – حضور در بسیارى از مناطق جنگى و بحرانى دنیا و عکاسى از آنها – ۱۴سال پژوهش تصویرى درموضوع مذهب و درکشورهاى مختلف مسلمان و مسیحى – برگزارى نمایشگاههاى متعدد عکاسى درخارج از ایران و شرکت در چند نمایشگاه داخلى («میراث معنوى ملل» و «هنر و نیایش» و…) – انتشار یازده مجموعه عکس مستند و خبرى («الله اکبر»، «چهره هاى مسیحیت»، «بازگشت به مکزیک»، «ایران»، «روزشمار ایران» و…) – همکارى و چاپ عکس در بسیارى از نشریات مهم دنیا (تایم، لایف، نیوزویک، لوموند، ساندى تایمز، اکونومیک و…)

«عباس عطار» را حالا درعرصه عکاسى، نه با اسم فامیلش، که باعنوان بزرگترى مى شناسند. ادامه