گالری گلستان مراسم اهداء دومین جایزه سالانه عکاسی مطبوعاتی کاوه گلستان را در آبان سال ۱۳۸۴ در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌کند. بدین‌منظور از کلیه عکاسان کشور دعوت می‌شود برای زنده نگهداشتن یاد و خاطره کاوه در این مسابقه مستقل شرکت کنند.
بخش های مسابقه :

مسابقه در سه بخش زیر برگزار می شود :
• تک عکس خبری
• گزارش تصویری (picture story)
هیأت داوران از میان شرکت کنندگان دو بخش فوق یک نفر را برای بخش استعداد جوان انتخاب می کنند .
• معرفی یک استعداد جوان

تک عکس خبری:
در بخش تک عکس خبری حداکثر ۵ عکس پذیرفته می شود .
در بخش تک عکس خبری با نگاه به وقایع خبری یک سال گذشته ایران و جهان فقط عکس های خبری که از تاریخ اول تیر ۱۳۸۳ به بعد تهیه شده اند پذیرفته می شود. ذکر دقیق تاریخ عکس . موضوع . زمان و مکان در بخش تک عکس خبری الزامی است. عکس های فاقد مشخصات به مسابقه راه نخواهند یافت .
گزارش تصویری :
در بخش گزارش تصویری حداکثر ۲ گزارش تصویری که هر گزارش شامل ۷ تا ۱۰ عکس باشد پذیرفته می شود.
گزارش تصویری در واقع قلب فتوژورنالیسم است، یعنی گزارش مصور یک حادثه، مکان یا موقعیت است. گزارش تصویری لازم است یک موضوع و مضمون مرکزی داشته باشد و عکس‌ها برپایه آن طرح‌ریزی شود. نظم و سامانی که بر اساس آن عکس‌های یک گزارش تصویری ارائه می‌شوند، باید دارای یک سمت و سوی منطقی باشد.
استعداد جوان :
هیات داوری از میان آثار بخش تک عکس خبری و گزارش تصویری یک نفر رابا شرایط سنی اعلام شده به عنوان استعداد جوان انتخاب می کنند .
شرط سنی استعداد جوان ۱۸ تا ۳۰ سال تعیین شده است .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مسابقه به سایت اختصاصی این جایزه مراجعه کنید.