award.jpg

بین الملل – از عکاسان حرفه ای وآماتور که عکس های ایده آل از اسب دارند، دعوت می شود که در مسابقه آنلاین شبکه عکاسان از اسب شرکت نمایند. مهلت شرکت در این مسابقه تا ۲۵ اردیبهشت ۸۴ خواهد بود. عکس ها در تاریخ ۲۵ خرداد ۸۴ داوری شده و سپس برندگان این مسابقه در تاریخ ۱۰ تیر ۸۴ در سایت مسابقه معرفی خواهند شد. شبکه عکاسان از اسب، به تمام برندگان اول تا سوم در هر ۶ رده، جوایزی خواهد داد و به بهترین شرکت کننده در هردو قسمت آماتور و حرفه ای، جایزه ای تعلق خواهد گرفت. عکسها توسط اعضای هیئت داوری با توجه به: تاثیرگذاری شدید، مهارت در استفاده از تجهیزات، مهارت در استفاده از مسائل تکنیکی و هنری، نور و رنگ، موضوع به نمایش گذاشته شده و خلاقیت، داوری خواهند شد. همچنین این مسابقه شامل ۲ جایزه برای برندگان انتخابی توسط مردم، از بهترین شرکت کنندگان آماتور و حرفه ای خواهد بود که این جوایز توسط Fine Art Imaging تقبل شده است. برای آگاهی از قوانین و همچنین دسترسی به فرم شرکت در این مسابقه، به این آدرس و برای اطلاعات بیشتر درباره شبکه عکاسان از اسب، به این نشانی مراجعه کنید.