دیر زمانی از روزی که نوشتیم برای فرامرز دعا کنید نگذشته. او امروز رفت. تسلیت ما به خانواده محترم، دوستان و جامعه عکاسی ایران. روحش شاد.


مراسم بزرگداشت آن عزیز روز جمعه ۹ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۲ تا ۳۰/۱۳ در مسجد الجواد واقع در میدان هفت تیر برگزار می شود.