از روز جمعه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۴ گالری نیکول عکس های مهدی عراقچیان را به نمایش می گذارد. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۲ اردیبهشت ادامه دارد از ساعت ۱۶ تا ۲۰ آماده بازدید علاقه مندان است.
گالری نیکول. مطهری. روبروی سلیمان خاطر. خیابان اکبری. کوچه آزادی. پلاک ۱/۳۱