از روز جمعه ۲۳ اردیبهشت نمایشگاه عکس سعید محمودی ازناوه در گالری نیکول افتتاح می شود. این نمایشگاه تا اول خرداد از ساعت ۴ تا ۸ بعدازظهر ادامه خواهد داشت. این نمایشگاه سیزدهمین نمایشگاه انفرادی ازناوه است که با عنوان میراث طبیعت ۳۵ عکس ۵۰×۵۰ و ۱۰۰×۷۰ و یک عکس دماوند در ابعاد ۹۰×۵/۱ سانتیمتر از طبیعت ایران را به نمایش گذاشته است. نمایشگاه قبلی معماری بوده
نمایشگاه”میراث طبیعت” به نیکول فریدنی استاد مسلم عکاسی ایران تقدیم شده است.
گالری نیکول. مطهری. روبروی سلیمان خاطر. خیابان اکبری. کوچه آزادی. پلاک ۱/۳۱