دوست گرامی
با احترام از شما دعوت می شود در جلسه آینده سخنرانی و پرسش و پاسخ نشر فرزان روز شرکت فرمائید.
موضوع: نگاهی متفاوت به ایران با دوربین
سخنران: ریکاردو زیپولی – استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه ونیز

زمان: یکشنبه ۸ خرداد ۱۳۸۴
ساعت: ۱۶ الی ۱۸
مکان: خیابان شهید دکتر لواسانی ( فرمانیه ).جنب فروشگاه شهروند.پلاک ۱۲.سالن اجتماعات