انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با حمایت معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشارکت سایر نهادهای حرفه ای-صنفی مطبوعاتی دوازدهمین جشنواره مطبوعات را در مرداد ۱۳۸۴ و به مناسبت روز خبرنگار برگزار می کند.
این فعالیت با هدف معرفی نمونه های برترآثار مطبوعاتی در دو گستره سراسری و محلی و قدردانی از تلاشهای پدیدآورندگان آثار مطبوعاتی کشوربرگزار می شود.دبیرخانه جشنواره از تمامی روزنامه نگاران.نویسندگان.خبرنگاران و سایر اصحاب مطبوعات دعوت می کند که آثار برتر خود را بر اساس رشته ها و گرایشهای اعلام شده جهت شرکت در مسابقه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

مقررات بخش عکس :

۱-آثاری در مسابقه شرکت داده می شود که در فاصله زمانی اول فروردین ۱۳۸۳ تا پایان اسفند ۱۳۸۳ در یکی از نشریه های کشور که دارای مجوز انتشار هستند به چاپ رسیده باشند.
۲-آثار ارسالی به طور مجزا در دو گروه نشریه های محلی و نشریه های سراسری بررسی می شوند.
۳-هر متقاضی فقط در یک بخش از نشریات سراسری یا محلی و در یک رشته و گرایش شرکت کند. ‌چنانچه آثار بیشتری ارسال شود دبیرخانه آثار مربوط به یک بخش و گرایش را به طور تصادفی انتخاب و بقیه را حذف خواهد کرد.
تبصره : در صورتی که اثبات شود فردی در چند رشته به طور همزمان شرکت کرده است از جریان مسابقه حذف خواهد شد.
۴-شرکت کنندگان باید آثار خود را به تعداد اعلام شده ارسال دارند.چنانچه این آثار کمتر از تعداداعلام شده ارسال شود متقاضی از شرکت در مسابقه محروم و اگر تعداد بیشتری ارسال شود.دبیرخانه آثار اضافی را به طور تصادفی از میان آثار حذف خواهد کرد.
۵-لازم است همراه آثار، برگ درخواست شرکت در جشنواره مطبوعات تکمیل و روی هر یک از آثار آن بخش و رشته الصاق شود.
۶-آثاری پذیرفته می شود که اصل یا تصویر صفحه های منتشر شده در نشریه های مربوط نیز ارسال شده باشد.
۷-مدیران مسئول یا سردبیران نشریه ها نیز می توانند به نام صاحب اثر، برگه درخواست شرکت در جشنواره را تکمیل و همراه آثار مربوط ارسال کنند.
۸-لازم است علاوه بر ارسال نسخه چاپ شده در نشریه، اصل اثر نیز ارسال شود.
۹-ابعاد عکسها باید حداقل ۲۵×۲۰ و حداکثر۴۰×۳۰ سانتیمتر باشد (اسلاید و CD پذیرفته نمی شود).
۱۰-در صورتی که اثر ارسال شده فاقد امضا و یا دارای نام مستعار باشد، در صورت راهیابی به مرحله نهایی، تعیین نام نویسنده یا تهیه کننده منوط به تایید رسمی مدیر مسئول نشریه خواهد بود.
۱۱-دبیرخانه وصول آثار دریافتی را اعلام خواهد کرد. چنانچه حداکثر تا ۲۰ روز بعد از ارسال، اعلام وصول دریافت نشد، با دبیرخانه جشنواره تماس گرفته شود.
۱۲-ارسال یک قطعه عکس ۴×۳ و یک برگ کپی شناسنامه الزامی است.
۱۳- شرکت کنندگان ملزم هستند مختصری از زندگی و سوابق مطبوعاتی خود را به صورت سوم شخص در یک برگ شرح داده و سپس آنرا به همراه سایر مدارک به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
۱۴- عنوانهای بخش عکس به شرح زیر است :
خبری ۳ اثر – ورزشی۳ اثر – تک عکس (پرتره ) ۳ اثر – گزارش تصویری ۵ اثر

متقاضیان شرکت در جشنواره می توانند برای دریافت بروشور فراخوان و برگ درخواست شرکت در تهران به دبیرخانه جشنواره واقع در محل انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و در شهرستانها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا به نشانی سایت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران

آخرین مهلت دریافت آثار : ۲۰ خرداد ماه ۱۳۸۴