رامیار منوچهر زاده دومین نمایشگاه انفرادی خود را در گالری نیکول برگزار می کند.
این نمایشگاه شامل بیست و پنج قطعه عکس است که به طریق سیاه و سفید گرفته شده است.
منوچهر زاده عکسهای پایان نامه کارشناسی خود، با عنوان آشنایی‌زدایی و بیگانه‌زدایی،که در طول یکسال گرفته شده را،در معرض دید عموم قرار می دهد.
این نمایشگاه از تاریخ ۶خرداد لغایت ۱۲ خرداد ،در گالری نیکول برپا خواهدبود.
گالری نیکول. مطهری. روبروی سلیمان خاطر. خیابان اکبری. کوچه آزادی. پلاک ۱/۳۱