در پی برگزاری موفقیت آمیز نخستین جشنواره عکس دریا،کشتی و دریانورد با عنایت خداوند متعال، دومین جشنواره عکسهای دریایی ایران از سوی روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری برگزار می شود.
با توجه به هدف جشنواره که ایجاد زمینه های مناسب برای آشنایی و نزدیکی هرچه بیشتر افکار عمومی و هنرمندان عکاس با مقوله دریا و موضوعات مرتبط با آن است، دبیرخانه دومین جشنواره عکسهای دریایی ایران اقدام به برگزاری تورهای عکاسی به ۵ منطقه دریایی کشور نموده است.عکاسان اعزامی به این تورها از میان شرکت کنندگان اولین جشنواره بوده و هر تور ۲۰ نفر است، که با تمامی آنها تماس و نسبت به اعزامشان هماهنگی لازم صورت خواهد گرفت.
دبیرخانه جشنواره در جهت ایجاد فضایی راحت و مطمئن برای عکاسی، تمامی عکاسان اعزامی را بیمه نموده است.