FaySelfPortraite.jpg

سلف پرتره عکاس

بین الملل- عکاس مشهور بریتانیایی که از چیره دست ترین عکاسان منظره و پرتره به شمار میرفت، در ۲۷ می سال جاری درگذشت.
فی گادوین Fay Godwin در ۱۹۳۱ در شهر برلین از پدری بریتانیایی و مادری آمریکایی به دنیا آمد.پدرش یک سیاستمدارو مادرش هنرمند بود.
وی در مدارس مختلفی درسراسر دنیا تحصیل کردو سرانجام در ۱۹۵۸ لندن را برای اقامت برگزید و از سال ۱۹۶۶ فعالیتش در زمینه عکاسی را بدون اینکه در این زمینه آموزشی دیده باشد با عکاسی ازفرزندانش آغاز کرد.در ۱۹۷۵ اولین کتابش را با مشارکت J.R.L Anderson نویسنده به چاپ رساند. در۱۹۷۸ موفق به دریافت جایزه اصلی انجمن هنر بریتانیا برای ادامه عکاسی از مناظرجزایر بریتانیا، گردید. وی در طول مدت فعالیتش در حیطه عکاسی موفق به دریافت جوایزو نشانهای بسیاری شد. ازجمله آنها میتوان به عضویت افتخاری وی در انجمن سلطنتی عکاسان در لندن اشاره کرد.
همچنین کتاب های بسیاری از آثارش نیز به چاپ رسیده است.
فی گادوین درسن ۷۴ سالگی پس از یک دوره بیماری کوتاه درگذشت.

Portraite-Gonter Grus.jpg
Landscape.jpg