روزنامه ایران– «همه چیز از پایان نامه شهید سعید جانبزرگى در دانشگاه هنر درباره عکاسان جنگ شروع شد. جانبزرگى اسامى حدود ۹۰ نفر از عکاسان جنگ را در پایان نامه خود گردآورى کرده بود.» فرهاد سلیمانى مجرى طرح دایره المعارف عکس جنگ که قرار است این کتاب را به سفارش بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهاى دفاع مقدس و مؤسسه روایت فتح و انجمن عکاسان انقلاب اسلامى روانه بازار نشر کند، گفت: قصد داریم در این کتاب اطلاعات جامعى از عکاسان جنگى که فراموش شده اند و عکسهایشان سالهاى سال است بدون هیچ عنوان و شناسنامه اى در رسانه ها و کتابها مورد استفاده قرار گرفته اند، را گردآورى کنیم، ولى محور اصلى کتاب عکاسان جنگ خواهند بود و در کنار اینها از تعدادى از عکسهایشان هم استفاده خواهیم کرد.
سلیمانى درباره عکسهایى که با عنوان عکس جنگ و عکاسان جنگ در این کتاب خواهند بود، گفت: تنها جمع آورى عکسهایى از فضاى جبهه هاى جنگ مد نظر ما نبوده است و از تمامى عکسهایى که در دوران جنگ در شهرهاى مختلف گرفته شده اند، مثل عکسهاى موشکباران تهران که سلطان معیرى تصاویر بسیار خوبى از آنها گرفته است، استفاده خواهیم کرد، حتى به عکاسانى که جنگ را با نگاهى انتزاعى نگریسته اند هم خواهیم پرداخت. وى همچنین از تحقیقاتى براى پیدا کردن عکاسان و عکسهاى جنگ در بسیارى از شهرها بخصوص شهرهاى جنوبى خبر داد و گفت: با توجه به گستردگى پروژه نمى توانم پیش بینى کنم چه زمانى کار به انتها مى رسد و در واقع ما تازه در ابتداى راهى طولانى هستیم و تنها کارى که انجام داده ایم، حدود ۳۵ مصاحبه و گفت و گویى است که توسط حسین بهرامى ـ عکاس ـ با عکاسان جنگ انجام گرفته است. دایره المعارف عکس جنگ که از یک سال پیش کار گردآورى آن شروع شده است، قرار است به صورت سایت عکاسى نیز طراحى و در اختیار علاقه مندان قرار بگیرد.