از روز شنبه ۲۱ خرداد ماه ،آثار عکاسی مهرداد افسری با عنوان عکاسی به مثابه اسطوره در گالری راه ابریشم بر پا خواهد بود.
مهرداد افسری در این نمایشگاه ۳۵ قطعه عکس که همه به طریق سیاه و سفید عکاسی شده را به نمایش گذاشته است.۱۰ قطعه از این عکسها در ابعاد ۶۰ *۵۰ و باقی در ابعاد ۴۰ * ۳۰ هستند.
عکاسی به مثابه اسطوره شامل ۳ مجموعه عکس از آثار این هنرمند جوان است که در فاصله سالهای ۸۲ تا ۸۳ در ۳ منطقه یزد، تخت جمشید و استانبول عکاسی شده اند.

گالری راه ابریشم تا ۳ تیر پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.
ساعت بازدید: شنبه تا چهارشنبه ۱۱ تا ۱۹ پنج شنبه ۱۶ تا ۱۹

Photo.jpg