با نزدیک شدن به زمان انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری، فعالیتهای انتخاباتی کاندیداهای این دوره همچنان ادامه دارد.سایت عکاسی در ادامه سیاست های خود در روند اطلاع رسانی و پوشش خبری فعالیت نامزدها، نظر شما را به بازبینی عکسهای منتشر شده در دیگر سایتها و خبرگزاریها دعوت می کند.

مهدی کروبی در استان قزوین– کاوه بغدادچی
دیدارهاشمی رفسنجانی با روحانیون و ورزشکاران جانباز– محمدرضا شکاری
سخنرانی دکتر محمدرضا جلایی پور در جمع اعضای ستاد نسیم (حامیان جوان معین)- آذین زنجانی
ابراهیم یزدی و عزت الله صحابی در مصاحبه مطبوعاتی (حامیان معین) – امیر خلوصی
دیدار لاریجانی با فرهیختگان، فرهنگیان– محمد خیرخواه
سخنرانی لاریجانی در همایش مدیران، مهندسان، کارکنان دولت و بازنشستگان– سیاوش حبیب الهی
سفراحمدی نژاد به بجنورد- مجموعه یکمجموعه دو – مهدی زارع
سفر انتخاباتی احمدی نژاد به گرگان – مهدی زارع
تبلیغات نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سطح شهر – مجموعه یک– محمدرضا شکاری
تبلیغات نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سطح شهر – مجموعه دو-آذین زنجانی
تبلیغات نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سطح شهر- مجموعه سه – سیاوش حبیب الهی
تبلیغات نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سطح شهر- مجموعه چهار – بابک برزویه
تبلیغات نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سطح شهر- مجموعه پنجمجموعه شش– آذین زنجانی
تبلیغات نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سطح شهر – مجموعه هفت – حسن قائدی