شمارش معکوس روزهای پایانی تبلیغات انتخاباتی شروع شده است. خیابانهای شهر در سطح کل کشور پوشیده از تبلیغاتی است که کاندیداهای نهمین دوره اتخابات ریاست جمهوری، برای معرفی خود به آحاد مردم انجام داده اند. با توجه به ادامه روند اطلاع رسانی سایت عکاسی، شما را به بازدید لینکهای زیر دعوت می کنیم.

دیدار هاشمی رفسنجانی با اعضای کارگزاران– سامان اقوامی
دیدار هاشمی رفسنجانی با جمعی از کارگران– بابک برزویه
دیدار هاشمی رفسنجانی با مدیران و مربیان باشگاههای پرسپولیس و استقلال– کاظم پور
دیدار هاشمی رفسنجانی با جمعی از طلاب– بابک برزویه
همایش رفسنجانی از دیروزتا امروز در ستاد تبلیغاتی سیاوش– محمد خیرخواه
دیدار هاشمی رفسنجانی با جوانان– محمد خیرخواه
سفر قالیباف به اردبیل-حسین فاطمی
سفر قالیباف به تبریز– حسین فاطمی
دیدار احمدی نژاد با جمعی از اصناف– ساتیار امامی
سخنرانی احمدی نژاد در جمع اصناف و بازاریان تهران– مهدی زارع
احمدی نژاد در قم- مجموعه یک– مجموعه دومجموعه سه – سجاد صفری
احمدی نژاد در کاشان– سجادصفری
احمدی نژاد در بین رای اولیها – مجموعه یکمجموعه دو – مهدی زارع
همایش دانشجویان حامی معین “دموکراسی گامی به پیش” – روح‌الله وحدتی
همایش بزرگ جامعه‌ی پزشکان حامیان معین – حسن قریب
کوه پیمایی تبلیغاتی هواداران معین – بابک برزویه
ساخت فیلم تبلیغاتی محسن رضایی- مجموعه یکمجموعه دو – حیدر رضایی
گردهمایی ائتلاف نسل دوم و سوم ایران– محمدرضا شکاری
تبلیغات ریاست جمهوری و شرکت کنندگان در نماز جمعه تهران – مجموعه یکمجموعه دو – محمدرضا شکاری