دو روز …

مصاحبه‌ی مطبوعاتی احمدی نژاد-علیرضا صوت اکبر
مصاحبه‌ی مطبوعاتی احمدی نژاد-مجموعه یکمجموعه دو– سیاوش حبیب الهی
سفر احمدی نژاد به استان اصفهان – مجموعه یکمجموعه دو– روزبه جدیدالاسلام
مصاحبه‌ی مطبوعاتی مهدی کروبی– سامان اقوامی
مصاحبه‌ی مطبوعاتی مهدی کروبی– ساتیار امامی
مصاحبه‌ی مطبوعاتی مهدی کروبی-مجموعه یکمجموعه دو-مجتبی تکین
کروبی در جمع مردم نورآباد و ممسنی– حامد نوری
همایش بزرگ دموکراسی با حضور کروبی- مجموعه یکمجموعه دو – سامان اقوامی
همایش حامیان مهدی کروبی در پارک لاله – علی آقا ربیع
همایش حامیان مهدی کروبی در پارک لاله – مجموعه یک مجموعه دومجموعه سهمجموعه چهار – بابک برزویه
سفر قالیباف به استان مازندران– حسین فاطمی
دیدار معین با ایت الله طاهری – ایسنا
سفر معین به استان اصفهان– ایسنا
کنفرانس خبری سخنگوی ستاد انتخاباتی معین– بابک برزویه
حضور لاریجانی در جمع اساتید دانشگاه ها و مدیران صنعت-آذین زنجانی
همایش زنان، حامیان لاریجانی– روزبه جدیدالاسلام
هاشمی رفسنجانی در همایش فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد– حسن قریب
همایش جوانان اصلاح‌طلب ایران در حمایت از هاشمی- مجموعه یکمجموعه دو – آرش خاموشی
همایش بزرگ جوانان اصلاح طلبان حامیان هاشمی– مجتبی تکین
سفر محسن رضایی به بجنورد– علیرضا پروین