Sarbakhshian1.jpg

روزنامه ایران– مجموعه اى از عکسهاى خبرى حسن سربخشیان با عنوان «نبض زمان» مجوز نشر گرفت.
این مجموعه عکس دوزبانه، انگلیسى- فارسى، است و ۳۰ صفحه متن دارد؛ نقدهاى جیم میور، یونس شکرخواه، کامران جبرئیلى، شهید الاعلم و رضا دقتى در مقدمه آن آمده است؛ مصاحبه سه نفره حسن سربخشیان، یونس شکرخواه و بهمن جلالى درباره آسیب شناسى عکاسى خبرى و مطبوعاتى، بخش دیگرى از متون این کتاب است و تاریخچه عکاسى مطبوعاتى به قلم سیدفرید قاسمى در مقدمه گنجانده شده است.
رضا دقتى، ادیتور عکس ها و کسرى عابدینى، گرافیست این مجموعه است این کتاب عکاسى خبرى در قطع رحلى با یکصد تا یکصد و ۱۰ قطعه عکس در ۲۰۰ تا ۲۱۰ صفحه در نشر آبى به چاپ مى رسد.