از سوی آژانس عکس ایران ۱۷ عکاس ایرانی با ۳۵ عکس در جشنواره بین المللی عکس ادینبرگ شرکت می کنند.
این دوره که صد و چهل و سومین دوره برگزاری این جشنواره است, از ۱۶ مرداد تا ۱۳ شهریور برگزار می شود. این جشنواره تحت نظرFIAP و از سوی فدراسیون عکس اسکاتلند برگزار شده است. عکسهای برگزیده این جشنواره در طول دوره جشنواره در مرکز نمایشگاهی عکس ادینبرگ به نمایش گذاشته خواهند شد.
هیئت داوران این جشنواره را Al Buntin و Libby Smith از اسکاتلند و Roy Elwood از انگلیس تشکیل داده اند.
اسامی شرکت کنندگان ایرانی در این جشنواره به شرح زیر است:
سهیل قنبرزاده, فریبرز میراحمدی, حسین بهرامی, مرتضی نور محمدی, آیدین رهبر, غلامرضا مسعودی, علیرضا رحمانی, احمد خطیری, مصطفی رحمانپور, توفیق وحیدی آذر, بابک حبیبی فر, سلیمان محمودی, ابوالقاسم قاسمی, داوود عامری, فاطمه روشنی, قدیر وقاری و حسن غفاری