alikaveh.gif

از چپ: علی کاوه – حسین پرتوی – ؟
عکس: محمد بابایی – ایرنا

روزنامه ایران– با برگزارى مراسمى در هتل ورزش، آثار برگزیده نخستین جشنواره مطبوعات ورزشى معرفى شدند.
در پایان این جشنواره که در بخش هاى مقاله و یادداشت، مقاله تحقیقى، گزارش، مصاحبه، تیتر، طنز، صفحه آرایى، خبر، عکس و بخش موضوع ویژه برگزار شد، هیأت داوران با توجه به اثر برگزیده ابراهیم افشارى و همچنین سه دهه حضور فعال و مستمر در حرفه روزنامه نگارى ورزشى، جایزه ویژه جشنواره شامل یک دستگاه خودرو پراید به همراه تندیس جشنواره و لوح تقدیر را به وى اعطا کرد. همچنین هیأت داوران رتبه اول عکس را به آثار ارسالى علی کاوه درج شده در روزنامه هاى شرق و روز ورزش اهدا کرد و با اعطاى یک دستگاه خودرو «پى کى» از این پیشکسوت عکاس ورزشى تقدیر به عمل آمد. در این مراسم که با حضور مدیران و نمایندگانى از وزارت ارشاد، سازمان تربیت بدنى، کمیته ملى المپیک و فدراسیونهاى ورزشى برگزار شد ، دکتر عبدالحمید احمدى رئیس انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشى ایران پیام «جانى مرلو» رئیس انجمن جهانى ورزشى نویسان را قرائت کرد. در بخشى از این پیام آمده است: «من کاملاً بر این باورم که برگزارى جشنواره مطبوعات ورزشى به عنوان واقعه اى بسیار مهم، نشان دهنده جدیت و پویایى انجمن خبرنگاران ورزشى ایران است، نکته جالب توجه این است که برگزارى این جشنواره با سالروز تأسیس انجمن جهانى در دوم جولاى ۱۹۲۴ یعنى ۸۱ سال پیش هم زمان شده است. بنابراین انتخاب هیچ زمان دیگرى نمى توانست مناسب تر از این موعد باشد. انجمن ما که در ۱۴۴ کشور جهان فعال است نه تنها همواره براى دفاع از حقوق حرفه اى همکاران، یعنى خبرنگاران سراسر جهان بدون در نظر گرفتن ملیت، نژاد، مذهب، جنسیت و اعتقادات آنها و حق برخوردارى آنان از اطلاعات مى کوشد، بلکه همواره بر اهمیت بازى جوانمردانه، ورزش بدون دوپینگ، درک متقابل و صلح و دوستى در جامعه ورزش با صدایى بلند تأکید ورزیده است. »

به گزارش ایرنا برگزیدگان بخش عکس عبارتند از :

عکس:
‪ – ۱‬مجموعه عکس‌های “علی کاوه” در روزنامه‌های شرق و “روز ورزش”.
هیات داوران با توجه به اثر برگزیده علی کاوه و همچنین سه دهه حضور فعال و مستمر در حرفه عکاسی ورزشی، جایزه ویژه جشنواره شامل یک دستگاه خودرو پی کی (اهدای باشگاه سایپا) به همراه تندیس جشنواره و لوح تقدیر را به وی اعطا کرد.
‪” – ۲‬محمد سعادتی” – دنیای ورزش. برنده سه سکه، تندیس و لوح.
‪” – ۳‬رضا علیشیری” – “پاس جوان”و”ایپنا”. برنده دو سکه، تندیس ولوح.
همچنین در این بخش از عکس‌های ارسالی “مهدی عاقلی” و “رضا ریاضتی” با هدای لوح و یک سکه بهار آزادی تقدیر شد.

مصاحبه شرق با على کاوه