iran_conf.gif

در روزهای ۲۰ و ۲۱ تیرماه ۸۴ در کالج “کلاگ” دانشگاه اکسفورد بنیاد فرهنگی برکت با همکاری موزه هنرهای معاصر تهران کنفرانسی با عنوان هنر معاصر ایران، مدرنیته و هنرمند ایرانی برگزار می کند. در این کنفرانس دو روزه شخصیت های علمی و هنری از دانشگاه ها و مراکز هنری ایران، اروپا و آمریکا به سخنرانی و بحث و گفتگو در زمینه گرایش های موجود در هنر معاصر ایران و تحولات هنری در سال های اخیر و مقایسه آنها با جریان های هنری در سایر کشورها خواهند پرداخت. اسامی سخنرانان و عناوین موضوعات سخنرانی را اینجا می توانید ببینید.

در این میان حمیدرضا سوری مدیر واحد پژوهش موزه هنرهای معاصر عنوان سخنرانی خود را نسل جدید عکاسان هنری ایران:چالشها و رویکردها مشخص نموده و قصد دارد با طرح رویکردهای عکاسان جوان ایران در چند سال اخیر به شیوه عکاسی متفاوت این نسل نسبت به دوره های قبل از خود بپردازد و آثار عکاسان هنری جوان در ۸ سال گذشته را در تمایز با دوره ای قبل بررسی کند. از شاخصه های مورد اشاره در این سخنرانی، به عنوان خصوصیت عکاسان مورد نظر توجه به خود و دغدغه های درونی با بهره گیری از سلف پرتره و فضای پیرامون خودشان و اهمیت به تئوری عکاسی است. در میان این سخنرانی آثاری از هشت عکاس جوان ایرانی در ارتباط با موضو ع سخنرانی به نمایش در خواهد آمد.