با همکاری سرویس عکس خبرگزاری های ایلنا، ایسنا، ایرنا، فارس و مهر روز ۸ شهریور ماه سال جاری نمایشگاه عکسی با عنوان ۸ سال با خاتمی برگزار خواهد شد.
به همین منظور سرویس های عکس خبرگزاری های یاد شده از کلیه عکاسان خبرگزاری های داخلی و خارجی و عکاسان مطبوعات دعوت می کند تا جهت شرکت در این نمایشگاه آثار خود را ارسال کنند. موضوع آثار ارسالی برای این نمایشگاه باید به طور مستقیم شخص رییس جمهور، سید محمد خاتمی باشد.
طبق هماهنگی های انجام شده این نمایشگاه که با استقبال رییس جمهور نیز قرار گرفته در مجموعه فرهنگی- تاریخی نیاوران برگزار می شود. همچنین خاتمی آمادگی خود را جهت حضور در این مراسم اعلام نموده است. اطلاعات بیشتر