چهار قطعه از آثار ارسالی آژانس عکس ایران وابسته به انجمن سینمای جوانان ایران به سی و یکمین مسابقه جهانی عکس آلگارو پرتغال موفق به راهیابی به بخش مسابقه این جشنواره بین المللی گردید که سه اثر متعلق به آقای ابوالقاسم قاسمی از گرگان می باشد که یکی از این سه اثر به نام « خانواده منتظر پسر » موفق به دریافت مدال طلای انجمن عکاسی آمریکا گردید و یک اثر دیگر مربوط به خانم فاطمه روشنی از گرگان موفق به راهیابی به بخش فتو‌‌ژورنالیسم این مسابقه جهانی شد.