روز شنبه ۸ مرداد ساعت ۵ بعدازظهر اولین مجمع عمومى انجمن عکاسان تبلیغاتى و صنعتى ایران با حضور اعضاء فعلى انجمن و مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در سالن خلیج فارس فرهنگسراى نیاوران جهت انتخاب اولین هیئت رئیسه انجمن برگزار شد. که پس از تعیین هئیت رئیسه سنی و بازرسان انتخابات برگزار که از ۵۵ رأى اخذ شده:
مجتبى آقایى با ۵۰ رأى / فرهود حقى با ۴۶ رأى / بهنام منادى زاده با ۴۶ رأى / على رئیس شقاقى با ۳۶ رأى / هومن صدر با ۳۰ رأى / به سمت اعضاء‌ اصلى هیئت رئیسه و ناصر براهیمى با ۲۹ راى / داریوش کیانى با ۲۸ راى با عنوان اعضاء اللبدل هیئت رئیسه انتخاب شدند. ادامه