دبیرخانه جایزه کاوه گلستان اعلام کرد: با پایان یافتن مهلت تمدید دومین جایزه عکاسی مطبوعاتی کاوه گلستان کار جمع آوری عکس های این جایزه به پایان رسید و به زودی آمار کامل شرکت کنندگان و عکسهای ارسالی در سایت این جایزه منتشر می شود. دبیرخانه جایزه با تشکر از جامعه عکاسی ایران خصوصا” عکاسان خبری و مطبوعاتی از حضور قابل توجه عکاسان محترم در این دوره نسبت به سال گذشته خبردار، دبیرخانه دومین جایزه کاوه گلستان با اعلام افزایش ۸۴% شرکت کنندگان تاکنون در مقایسه با دوره قبل اعلام کرد تا ساعت ۴ بعدازظهر ۱۰ مرداد اطلاعات بیش از ۲۵۰ نفر در این دبیرخانه به ثبت رسیده است.