tandis.jpg

با پایان یافتن مهلت جمع آوری آثار دومین جایزه عکاسی مطبوعاتی کاوه گلستان دبیرخانه این جایزه آمار نهایی شرکت کنندگان و عکس های رسیده به این دبیرخانه را اعلام کرد.
دبیرخانه این جایزه با اعلام افزایش ۹۳% درصدی شرکت کنندگان در این دوره نسبت به سال گذشته سپاس و تشکر خود را از جامعه عکاسان ایران خصوصا” عکاسان خبری و مطبوعاتی اعلام می دارد.
در دومین جایزه عکاسی مطبوعاتی کاوه گلستان تعداد ۲۹۴ نفر شرکت نموده اند که از این تعداد ۲۰۸ نفر از تهران و ۸۶ نفر از شهرستان – شرکت کنندگان مرد ۲۰۷ نفر و خانمها ۸۷ نفر – کل آثار رسیده ۳۹۰۸ عکس که از این تعداد ۹۲۷ عکس در بخش تک عکس خبری و ۲۹۸۱ عکس در بخش مجموعه عکس با ۳۲۶ مجموعه شرکت کرده است. با پایان ثبت اطلاعات تمام عکس‌ها جهت داوری در شرایط یکسان به چاپ می‌رسد.
نمایشگاه عکس های برگزیده دومین دوره جایزه عکاسی مطبوعاتی کاوه گلستان از ۱۴ آبان تا ۱۹ آبان ۱۳۸۴ در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.
لازم به‌ذکر است که فهرست اسامی شرکت کنندگان بزودی در سایت جایزه قابل دسترسی است.